English
  • English
  • हिंदी
Sell
പെന്തകോസ്ത്ഗാനങ്ങളിൽ Wʜᴀᴛsᴀᴘᴘɪʟ Keyboard ᴘᴀᴅɪᴋᴋᴀᴍ 3 ᴍᴏɴᴛʜs  കൊണ്ട്..
1 / 1

Description

സിനിമ പാട്ടുകൾ എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരേയും പഠിപ്പിക്കാത്തത്. പെന്തകോസ്ത് church വർഷിപ് ഓറിയന്റഡ്(Also can apply to CSI and marthoma style of worship).

Individual class + Doubt clearance .

Age -9 to 60

-Natural Major scales, Natural Minor scales, Harmonic and Melodic Minor scales, Beats, Chords (Keyboard chords-Normal method,Shortcut method using inversion,Piano chords-block Chords,octave Chords, Arpeggio (basics)),BGM,Ear training (പാട്ട് കാരന്റെ scale/pitch കണ്ട് പിടിക്കാൻ ). Lyrics making tips and much more.

ᴛᴏᴛᴀʟ 30 ᴄʟᴀssᴇs.

1 ᴄʟᴀss -Rs.150

.നിങ്ങൾ എഴുതിയ ക്രിസ്ത്യൻ ഗാനങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്ത് Karaoke ആക്കിയും കൊടുക്കുന്നു.

Yamaha PSR SX600

₹ 150

പെന്തകോസ്ത്ഗാനങ്ങളിൽ Wʜᴀᴛsᴀᴘᴘɪʟ Keyboard ᴘᴀᴅɪᴋᴋᴀᴍ 3 ᴍᴏɴᴛʜs കൊണ്ട്..

Convent road, Thiruvananthapuram, Kerala
2 days ago
Seller description
JOYAL
Member since Apr 2019

Posted in

Convent road, Thiruvananthapuram, Kerala
AD ID 1664191893

Report this ad