പഴക്കമില്ലാത്ത വീടും 25 സെന്റ് സ്ഥലവും .. 0

Details

Price per ft²1920 ₹/ft²
TypeHouses & Villas
Bedrooms3
Bathrooms2
FurnishingSemi-Furnished
Construction StatusReady to Move
Listed byOwner
Super Builtup area (ft²)2500
Carpet Area (ft²)1250
Maintenance (Monthly)0
Total Floors1
Floor No1
Car Parking1
FacingEast
Project Nameownhouse

Description

2 വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള വീടും .കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ 25സെന്റ് സ്ഥലവും.പറ്റാത്ത വെള്ളവും മെയിൻ റോഡ് സൈഡിൽ .ചിറ്റാർ പുലയൻപാറ റോഡ് .

₹ 48,00,0003 Bds - 2 Ba - 2500 ft2

പഴക്കമില്ലാത്ത വീടും 25 സെന്റ് സ്ഥലവും ..

Mylapra, Pathanamthitta, Kerala
Feb 22
Seller description
** *** ****
Show number

Posted in

Mylapra, Pathanamthitta, Kerala
AD ID 1501633104

Report this ad