విజయవాడ కీ కేవలం 10 ని.మి.ష లో అర్దికనగరం జక్కంపూడి దగ్గర లో కాస్ట్ 0

Details

TypeFor Sale
Listed byOwner
Plot Area48
Length28
Breadth32
FacingEast
Project NameLow Cost

Description

*విజయవాడకి అతి చేరువలో ఒక సొంత ఇంటిని అతి తక్కువ ధరలో నిర్మించుకుందాం అనుకొనే వారికి

₹ 2,90,000

విజయవాడ కీ కేవలం 10 ని.మి.ష లో అర్దికనగరం జక్కంపూడి దగ్గర లో కాస్ట్

Bharati Nagar, Vijayawada, Andhra Pradesh
4 days ago
Seller description
70952'52114
Member since Dec 2017
** *** ****
Show number

Posted in

Bharati Nagar, Vijayawada, Andhra Pradesh
AD ID 1528507379

Report this ad