ഗ്യാസ് സർവീസ് സെന്ററിലേക്ക് പരസ്യ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ 0

Details

Position typeFull-time
Salary periodMonthly
Salary from9000
Salary to18000

Description

എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല

₹ 9000 - 18000 | Monthly

ഗ്യാസ് സർവീസ് സെന്ററിലേക്ക് പരസ്യ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ

Prissery, Chengannur, Kerala
6 days ago
Seller description
Ananthu
Member since Sep 2017
** *** ****
Show number

Posted in

Prissery, Chengannur, Kerala
AD ID 1523815965

Report this ad