கொம்புத்தேன் மலைத்தேன் 0

Description

கொம்புத்தேன் மலைத்தேன்நேரடியாக மலைப்பிரதேசங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மருத்துவ குணம் நிறைந்த மலைத்தேன் எங்களிடம் கிடைக்கும்..எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாமல் கிடைக்கும்.. குறிஞ்சி பூ தேன் முடக்கத்தான் பூ தேன் கொம்புத்தேன், முருங்கைப்பூ தேன், நாவல்பூ தேன்,சூரியகாந்தி தேன் மற்றும் காலங்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு வகையான தேன்கள் எங்களிடம் கிடைக்கும்.தொடர்புக்கு 9976&755113:979&1764113

இந்தியா முழுவதும் கொரியர் மூலம் அனுப்பப்படும்...1\2 750

₹ 750

கொம்புத்தேன் மலைத்தேன்

New Fairlands, Salem, Tamil Nadu
Feb 10
Seller description

Posted in

New Fairlands, Salem, Tamil Nadu
AD ID 1322013539

Report this ad