തിരുവനന്തപുരത്ത് അത്യാവശ്യമായി ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്

Thampanoor, Thiruvananthapuram Added on 8 Jan, Ad ID: 1254786335

Salary period: Monthly
Position type: Full-time
 

തിരുവനന്തപുരത്ത് അത്യാവശ്യമായി ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ടെലികോളർ ഡ്രൈവർ ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ് കളക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഷോറൂം സ്റ്റാഫ് Hr മാനേജർ ഓഫീസ് അഡ്മിൻ ക്യാഷ്യർ മാനേജർ കുക്ക്
ഫുഡ് സപ്പ്‌ലെയർ ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ് സെയിൽസ് മാൻ & ഗേൾ ഡെലിവറി ബോയ്

ശമ്പളം:7000 to 20000

When you call, don't forget to mention that you found this ad on OLX.in
I do not wish to be contacted by telemarketers or representatives of any other website.

Views:3432

User Ads Sijo Joseph

27 Dec

Wanted Office Staff

Wanted Office Staff

Office Assistant

Price not available

  7000 - 20,000

Sijo Joseph Away Active on site since 5 Years & 5 Months User Ads

Safety Tips for Applicants

  1. Meet employer at a safe location
  2. Do not share financial information
  3. Avoid paying money for getting interviews
  • Report
Close deals faster on chat
Keep your phone number private

Do you have something to sell? Post your ad FOR FREE on OLX